Samenwerken voor kinderen!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       
                                                                                 .... voor ieder individueel kind van 0 tot 23 jaar!
                                                                                                                                                Samen voor het beste resultaat gaan....
                                                                                 Actief in educatie in de gehele gemeente Nijkerk....

Lokale Educatieve Agenda Nijkerk - Samenwerken voor kinderen!

De Lokale Educatieve Agenda is in het leven geroepen om organisaties die zich met kinderen, opvoeding en onderwijs bezig houden, samen te laten werken. In de gemeente Nijkerk bundelen 35 schoolbesturen, kinderopvangcentra en andere partners in het onderwijs en de kinderopvang hun krachten. Met als gemeenschappelijk doel om samen de verantwoordelijkheid aan te gaan voor onze jeugd. Wij zijn actief betrokken bij kinderen, gezinnen en bij elkaar. 

Samen gaan we de strijd aan om onderwijsachterstanden weg te werken, integratie te bevorderen. We zorgen er vooral voor dat kinderen nergens meer buiten de boot vallen. Dit doen wij onder andere door projecten op te starten waarbij ontwikkelingskansen en mogelijkheden van de kinderen centraal staan. De Lokale Educatieve Agenda is er voor ieder individueel kind in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.  

Onze missie

Eén kind, één plan. Dat is het motto van de Lokale Educatieve Agenda in de gemeente Nijkerk. In totaal 35 organisaties, bestaande uit voorschoolse instellingen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden zijn onderdeel van dit initiatief dat binnen de gemeente ontstond. Doelgroep, identiteit, geschiedenis of achterban: het maakte niet uit voor de samenwerking ... 

Lees meer...

 

Projecten

In de kadernota van de gemeente Nijkerk is beschreven dat er in 2014-2015 een Experimenteerbudget beschikbaar is. Als voorwaarde voor nieuwe plannen is er binnen LEA Breed  na overleg met de besturen voor gekozen vanuit de bestaande thema’s te blijven werken: Educatief partnerschap, Passend onderwijs (w.o. School Ondersteuningsprofielen) en ... 

Lees meer...

 

Beleidsdocumenten

Eén van de items van de Lokale Educatieve Agenda in Nijkerk is dat leerlijnen doorlopen. Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het terugdringen van de achterstandsproblematiek zijn de andere doelstellingen. In 2009 is vanuit de LEA een projectaanvraag gedaan om te komen tot doorlopende leerlijnen. De partners binnen de LEA stimuleren scholen het onderwijs zodanig ...

Lees meer...