Samenwerken voor kinderen!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       
                                                                                 .... voor ieder individueel kind van 0 tot 23 jaar!
                                                                                                                                                Samen voor het beste resultaat gaan....
                                                                                 Actief in educatie in de gehele gemeente Nijkerk....

Vastgestelde documenten

Eén van de items van de Lokale Educatieve Agenda in Nijkerk is dat leerlijnen doorlopen. Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het terugdringen van de achterstandsproblematiek zijn de andere doelstellingen. In 2009 is vanuit de LEA een projectaanvraag gedaan om te komen tot doorlopende leerlijnen. De partners binnen de LEA stimuleren scholen het onderwijs zodanig in te richten dat ze tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van zoveel mogelijk leerlingen. Wij richten ons we dan ook op het professioneel omgaan met verschillen tussen leerlingen, in didactisch en pedagogisch opzicht.

Klik hier voor de pdf-versie van het document 'Afstemming leesproblemen en dyslexie in de gemeente Nijkerk'.

Handreiking Dyslexie onder de Jeugdwet
Op dit moment zijn veel gemeenten en samenwerkingsverbanden nog bezig om de details in de afspraken rondom verwijzing vanuit onderwijs naar dyslexiezorg nader te bepalen en vast te stellen. In overleg tussen Masterplan Dyslexie, PO-raad, Inspectie, VNG en NIP-NVO wordt nu een document opgesteld waarin voor alle betrokkenen bij leerlingen met dyslexie nog eens overzichtelijk bijeen gezet wordt hoe bij dyslexie de verschillende verantwoordelijkheden en rollen zijn verdeeld over (passend) onderwijs, gemeente en zorg. 

  Downloaden Handreiking Dyslexie onder Jeugdzorg

Vergoeding Dyslexie
Sinds 1 januari 2009 zijn diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Vanaf 1 januari 2013 is de invoering van de regeling volledig en geldt deze voor alle leerlingen in het primair onderwijs van 7 jaar en ouder.