Samenwerken voor kinderen!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       
                                                                                 .... voor ieder individueel kind van 0 tot 23 jaar!
                                                                                                                                                Samen voor het beste resultaat gaan....
                                                                                 Actief in educatie in de gehele gemeente Nijkerk....

Partners - Open dag

OPEN MORGEN woensdagochtend 31 januari 2018 van 9.00 uur tot 11.30 uur. 

*) doet niet mee met de Open morgen van 31 januari 2018
**) deuren geopend vanaf 9.15 uur.

Voorschoolse Instellingen (VI):

Kinderdagverblijf het Kabouterhuis *
Stichting Prokino *
Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei
Stichting Peuteropvang PCO Gelderse Vallei
Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel
Kinderdagverblijf ’t Klimrek *
Kinderdagverblijf Jabadabadoe *
Kindercentrum Bzzzonder
Kindcentrum De Drieslag S. van der Oyeschool
Kindercentrum Het Baken (voorschools, kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang)

Primair Onderwijs (PO):
Christelijke Basisschool Schimmelpenninck van der Oyeschool
 **
Oecumenische Jenaplanbasisschool De Hoeve
Hervormde Schoolvereniging Nijkerk
Protestants Christelijke Basisschool Johannes Calvijn
Protestants Christelijke Basisschool De Appelgaard
Protestants Christelijke basisschool Maranathaschool
Protestants Christelijke basisschool De Hoeksteen
Protestants Christelijke basisschool Rehoboth
Protestants Christelijke basisschool Ichthus
Stichting PCO Gelderse Vallei
Protestants Christelijke basisschool Holk
Protestants Christelijke basisschool Oranje-Nassauschool
Protestants Christelijke basisschool Prins Willem-Alexander
Protestants Christelijke basisschool De Koningslinde
Christelijke basisschool De Spreng
C.J. van Rootselaarschool voor Christelijk basisonderwijs
Basisschool 't Blokhuus *
Rooms Katholieke basisschool Het Baken
Christelijke school voor SBAO Koningin Emmaschool *
Gereformeerde basisschool De Open Kring
Daltonschool Corlaer

Voortgezet Onderwijs (VO): *
Scholengemeenschap Corlaer College *
Scholengemeenschap Aeres VMBO Nijkerk *
Scholengemeenschap Van Lodenstein College *
Accent Praktijkonderwijs Nijkerk *
Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe *