Samenwerken voor kinderen!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       
                                                                                 .... voor ieder individueel kind van 0 tot 23 jaar!
                                                                                                                                                Samen voor het beste resultaat gaan....
                                                                                 Actief in educatie in de gehele gemeente Nijkerk....

Over LEA

Actief, betrouwbaar en betrokken

Het is ons streven dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Nijkerk de mogelijkheid krijgen om naar school gaan. Dit willen wij verwezenlijken door ervoor te zorgen dat problemen voorkomen worden en dat basale levensbehoeften aanwezig zijn. Reden voor de Lokale Educatieve Agenda om wijk- en buurtgericht te werken. Het uitgangspunt voor ondersteuning is de hulpvraag vanuit de kinderen en de jongeren. Op het moment dat er sprake is van een situatie waar hulp ingeschakeld moet worden, wordt deze eerst gezocht in de directe omgeving. Contact met ouders en verzorgers is hier een essentiële tool voor. 

In samenspraak wordt gezocht naar  een Plan van Aanpak te komen. Dit alles binnen de kaders van het Positief Opgroeien. Partners van de Lokale Educatieve Agenda werken allemaal volgens het principe ‘Eén gezin, één plan, één budget. Door middelen effectief in te zetten en doordat de lijntjes tussen diverse professionele aangesloten organisaties kort zijn, is hulp snel te regelen.