Samenwerken voor kinderen!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       
                                                                                 .... voor ieder individueel kind van 0 tot 23 jaar!
                                                                                                                                                Samen voor het beste resultaat gaan....
                                                                                 Actief in educatie in de gehele gemeente Nijkerk....

Historie

Ieder kind moet passend onderwijs krijgen. De budgetten om die steun te kunnen bieden worden alleen fors terug geschroefd in het kader van de bezuinigingen. Waarom dan niet binnen je eigen organisaties gebruik maken van elkaars expertise en elkaars krachten? De Lokale Educatieve Agenda werd in 2006 in Nijkerk gestart als antwoord op het beleid van de overheid.  Er blijven teveel achterstanden bestaan bij kinderen, iets wat in een vroeg stadium al gesignaleerd kan worden. Het is daarom belangrijk om al vanaf de geboorte kinderen te volgen in hun ontwikkeling zodat zij geen taalachterstand of ontwikkelingsachterstand krijgen. Voortijdige Vroegschoolse educatie helpt kinderen daar bij. Een systeem wat door het basisonderwijs en voortgezet onderwijs weer verder opgepakt wordt, om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. 

Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken bouwen schouder aan schouder aan een goed onderwijsklimaat voor kinderen. Wie leert, heeft later meer kans op een baan en om goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Wij gaan uit van de basale behoeften van een kind en kijken wat iemand nodig heeft om zijn of haar talenten goed te kunnen ontwikkelen. Ieder kind groeit op zijn of haar eigen niveau en ieder kind heeft dan ook een eigen aanpak nodig.