Samenwerken voor kinderen!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       
                                                                                 .... voor ieder individueel kind van 0 tot 23 jaar!
                                                                                                                                                Samen voor het beste resultaat gaan....
                                                                                 Actief in educatie in de gehele gemeente Nijkerk....

Onze missie

Wat is onze missie?
Eén kind, één plan. Dat is het motto van de Lokale Educatieve Agenda in de gemeente Nijkerk. In totaal 35 organisaties, bestaande uit voorschoolse instellingen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden zijn onderdeel van dit initiatief dat binnen de gemeente ontstond. Doelgroep, identiteit, geschiedenis of achterban: het maakte niet uit voor de samenwerking die deze partijen voor ogen hadden, omdat ze allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden: hoe komt een kind binnen onze gemeentegrenzen het beste tot zijn of haar recht? 

Actief, betrouwbaar en betrokken
Het is ons streven dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Nijkerk de mogelijkheid krijgen om naar school gaan. Dit willen wij verwezenlijken door ervoor te zorgen dat problemen voorkomen worden en dat basale levensbehoeften aanwezig zijn. Reden voor de Lokale Educatieve Agenda om wijk- en buurtgericht te werken. Het uitgangspunt voor ondersteuning is de hulpvraag vanuit de kinderen en de jongeren. Op het moment dat er sprake is van een situatie waar hulp ingeschakeld moet worden, wordt deze eerst gezocht in de directe omgeving. Contact met ouders en verzorgers is hier een essentiële tool voor.   In samenspraak wordt gezocht naar  een Plan van Aanpak te komen. Dit alles binnen de kaders van het Positief Opgroeien. Partners van de Lokale Educatieve Agenda werken allemaal volgens het principe ‘Eén gezin, één plan, één budget. Door middelen effectief in te zetten en doordat de lijntjes tussen diverse professionele aangesloten organisaties kort zijn, is hulp snel te regelen.  

Wat doen wij?
Dankzij subsidies vanuit de gemeente Nijkerk heeft de Lokale Educatieve Agenda het heft in eigen hand kunnen nemen om een aantal projecten op te zetten. Alle betrokken partijen binnen de Lokale Educatieve Agenda werken aan thema’s als:

- Ouderbetrokkenheid/Educatief Partnerschap
- Doorgaande leerlijnen
- Passend Onderwijs
- Observatiesystemen in afgestemde lijn
- Inzicht in ondersteuningsmogelijkheden
- Hiaten in ondersteuningsmogelijkheden opsporen en opvullen