Samenwerken voor kinderen!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       
                                                                                 .... voor ieder individueel kind van 0 tot 23 jaar!
                                                                                                                                                Samen voor het beste resultaat gaan....
                                                                                 Actief in educatie in de gehele gemeente Nijkerk....

Partners

Voorschoolse Instellingen (VI):

Stichting Peuterspeelzaal Hoevelaken
Kinderdagverblijf het Kabouterhuis 
Stichting Prokino 
Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei
Stichting Peuteropvang PCO Gelderse Vallei
Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel
Kinderdagverblijf ’t Klimrek 
Kinderdagverblijf Jabadabadoe 
Kindercentrum Bzzzonder
Kindcentrum De Drieslag S. van der Oyeschool 
Kindercentrum Het Baken (voorschools, kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang)

Primair Onderwijs (PO):

Christelijke Basisschool Schimmelpenninck van der Oyeschool 
Oecumenische Jenaplanbasisschool De Hoeve
Hervormde Schoolvereniging Nijkerk
Protestants Christelijke Basisschool Johannes Calvijn
Protestants Christelijke Basisschool De Appelgaard
Protestants Christelijke basisschool Maranathaschool
Protestants Christelijke basisschool De Hoeksteen
Protestants Christelijke basisschool Rehoboth
Protestants Christelijke basisschool Ichthus
Stichting PCO Gelderse Vallei
Kindcentrum Holk
Kindcentrum Oranje Nassau
Kindcentrum Prins Willem Alexander
Kindcentrum De Koningslinde
Kindcentrum De Spreng Hoevelaken
Basisschool 't Blokhuus 
Rooms Katholieke basisschool Het Baken
Christelijke school voor SBAO Koningin Emmaschool 
Gereformeerde basisschool De Open Kring
Daltonschool Corlaer
Reformatorische basisschool Willem Farelschool

Voortgezet Onderwijs (VO): 
Scholengemeenschap Corlaer College
Scholengemeenschap Aeres VMBO Nijkerk 
Scholengemeenschap Van Lodenstein College 
Accent Praktijkonderwijs Nijkerk 
Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe