Samenwerken voor kinderen!

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       
                                                                                 .... voor ieder individueel kind van 0 tot 23 jaar!
                                                                                                                                                Samen voor het beste resultaat gaan....
                                                                                 Actief in educatie in de gehele gemeente Nijkerk....

Afgesloten projecten

In de geschiedenis van LEA-projecten in Nijkerk zijn succesvolle trajecten uitgevoerd. Kenmerkend hierbij voor de succesvolle trajecten was het samenwerken tussen de diverse LEA-organisaties.

De Lokale Educatieve Agenda heeft zich in de afgelopen jaren in Nijkerk ontwikkeld als een actieve samenwerkingsvorm. Binnen de LEA-Nijkerk is actieve participatie en samenwerking van Voorschoolse Instellingen, Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Deze intensieve manier van samenwerken is mede tot stand gebracht doordat intensief wordt samengewerkt aan de diverse LEA-projecten. Hierdoor zijn partners in staat om in ‘nieuwe verhoudingen’ (meer gelijkwaardige verhoudingen) tot gezamenlijke afspraken en ambities te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid.

Vanaf  2008 wordt er gebruik gemaakt van de Nadere Regeling LEA. Deze subsidies hebben steeds het karakter van een aanjaagfunctie. De middelen dragen er toe bij dat ontwikkelingen in gang gezet worden. Tevens dwingt  het de partners om te komen tot gezamenlijke doelen, plannen en projecten. Hierdoor is in de loop van de jaren een meer eenduidige aanpak en samenwerking ontstaan. Vanuit de basis van samenwerken en overleg is binnen LEA Nijkerk steeds meer een gezamenlijk gedragen visie ontstaan.

Deze unieke samenwerking binnen LEA-breed is gekomen doordat men daadwerkelijk met elkaar aan het werk ging middels de zogenaamde LEA-projecten:

•           LEA 2008: Zorg binnen het Voortgezet Onderwijs (Kritische bedreigingen van de Jeugd, Docenten leren observeren);
•           LEA 2009: Doorgaande leerlijnen VI PO VO;
•           LEA 2010: Komen tot Zorgprofielen in PO en VO;
•           LEA 2011: LEA Zorgbreed op diverse thema’s VI, PO en VO;
•           LEA 2012: LEA Zorgbreed 2.0 op diverse thema’s VI, PO en VO;
•           LEA 2014: Rapportage LEA Innovatie 1415.